Nieuwjaarstoespraak 2014

Dames en heren,

Hartelijk Welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van De Bergen. Alle buurtgenoten maar ook de anderen die van buiten de buurt komen en aan onze uitnodiging gehoor hebben gegeven.  Verleden jaar nog moesten we noodgedwongen uitwijken naar Dagbestedingscentrum Henrica aan de Kleine Berg. Vandaag kunnen we genieten van onze geheel opgeknapte buurtcentrum: ons eigen honk.

Ik wil even het bestuur van onze stichting de bergen aan u voorstellen:
Loes Drenthen (secretaris), Rob van der Linden,  Marion Slotman, Ben de Vries en Reinier Remmelink (penningmeester). Mijn naam Ignace Op de Macks (voorzitter).

Veel werk is verzet om de gevolgen van de brand te boven te komen. Met hulp van buurtgenoot en architect Frank van der Linden, die de ideeën over de aanpassing van de inrichting inbracht en overbuurman Ben de Vries die veel van het bouwkundig herstelwerk op de bovenverdieping voor zijn rekening heeft genomen.  Er is nu een bruikbare locatie ontstaan voor onze visie: het realiseren van een Cultureel Buurtcentrum De Bergen.

Het heeft weliswaar lang geduurd, maar de basis voor een buurtcentrum nieuwe stijl is gereed. Doel is het stimuleren van culturele activiteiten in ons woon en werkgebied De Bergen. Daar gaat het om. De ruimte op een vaste en herkenbare plek is in onze visie daarbij noodzakelijk.

Deze vast plek hebben we al sinds ca. 1985 toen actieve buurtbewoners  het voor elkaar kregen om dit oude schoolgebouw aan de Oranjestraat voor maatschappelijke doelen in te zetten. In de laatste jaren is de ontmoetingsfunctie wat teruggedrongen voor Vluchtelingenwerk die een groeiende behoefte aan accommodatie had. Zij zijn nu elders gehuisvest en nu is het gehele pand vrij voor de buurt.

Naast deze kans zijn er helaas bedreigingen. De gemeente moet bezuinigen. Zij vindt dat er in de stad te veel maatschappelijk vastgoed is. Er zijn te veel VTA’s. Het gebouw aan de Oranjestraat moet worden verkocht. Een lelijke streep door de rekening, dachten wij. Maar de gemeente wil het wel aan ons verkopen, om onze activiteiten door te kunnen zetten. Wij wachten nu af wat het moet kosten. En zullen dan onderzoeken of wij op dit aanbod in kunnen gaan.

Het is dus een nogal onzekere situatie. Toch zetten wij steeds stappen, en ondernemen activiteiten.

Een paar activiteiten van het vorig jaar moeten worden genoemd. De uitgave van het Bergen Bulletin, het beste buurtblad van Eindhoven. Met een professionele vormgeving van buurtgenoot Henk-Jan Drenthen, die ook onze site heeft ontworpen. Onze vernieuwde site, waar Rob van der Linden grotendeels verantwoordelijk voor is. De buurtbarbecue en het project filmkamers. De grote schoonmaakactie op NLdoet dag.

Vandaag dan, deze nieuwjaarsborrel, met tegelijkertijd een expositie van bergenbewoners Carolien de Brouwer en Joep Könings. Joep kon hier helaas niet zijn. In maart verwachten wij een expositie van Eindhovense beeldhouwers.  In maart ook weer  de NL doet dag, waarbij wij het binnenschilderwerk en de binnenplaats willen aanpakken. In mei de buitenspeeldag. Wij mikken in juni weer op ons jaarlijks evenement  Kunst in De Bergen. In september onze buurtbarbecue. In het najaar de tweede editie van het  filmkamersproject. En wellicht dan ook de opstart van het Muziekkamersproject.

Kortom wij zijn flink aan het bouwen. Aan iedereen de uitdaging aan te sluiten met eigen activiteiten.

We zoeken ook nog mensen die actief betrokken willen zijn bij het Bergen Bulletin, bijv. als schrijver of blogger, fotograaf of bezorger.

Wij bouwen ook aan onze communicatie met de buurt. De website van Stichting De Bergen heeft een update gekregen, waardoor bloggen nu mogelijk is en foto’s van activiteiten en evenementen kunnen worden gedeeld. Maar wellicht moeten we ook meer inzetten op sociale media. Bergen Bulletin zit al op Facebook.

Vandaag heffen we het wijnglas op een positieve ontwikkeling in De Bergen. Het glas is gevuld door Michel Meijers van importeur ViniVivaldi. De hapjes zijn gemaakt door Esther Cavini.  Het fris en het bier worden verzorgd door Stijn, die aan zijn zelf ontworpen Wecycle-bar staat.

Voor de muziek hebben we Pien Peters, die ons allerlei liedjes zal laten horen. Dank aan Frank Malcorps die haar bij ons heeft geïntroduceerd.

Ik wens jullie mede namens de andere bestuursleden een goed 2014. En dank voor jullie aandacht.

Ignace Op de Macks,
Voorztitter van de Stichting De Bergen