Nieuwjaarstoespraak 2015: En nu verder..!

Beste mensen,

Van harte welkom op deze nieuwjaarbijeenkomst. Vorig jaar stond ik hier en heb ik jullie verteld wat de plannen van ons bestuur waren. Vandaag probeer ik kort een update te geven, om jullie ook wat stof tot nadenken te geven.

Het lijkt me goed om nog even de bestuursleden van onze Stichting De Bergen voor te stellen. Loes Drenthen, Rob van der Linden, Reinier Remmelink, Marion Slotman en Ben de Vries en ik zelf ben Ignace Op de Macks.

Vandaag heffen wij het glas te midden van een bijzondere tentoonstelling van werk van Ayad Al Zobadi, een Iraaks kunstenaar. Een glas op het nieuwe jaar. Een jaar, waarin we proberen om door te gaan op onze weg, om door middel van culturele activiteiten ontmoeting in de buurt te realiseren.

In het afgelopen jaar hebben we dat gedaan door het mogelijk maken van exposities, optredens en voorstellingen en ook door daar over te communiceren met de buurt in het Bergen Bulletin dat wij uitgeven.
Onder andere een expositie van beelden, met de naam “Hout en steen”, van een groep amateur beeldhouwers, waarvan één van hen, René van de Klundert, jarenlang in de buurt heeft gewoond.
Een weekend lang Kunstkamers in de Bergen, waarvoor we veel dank verschuldigd zijn aan buurtbewoner Majorie Voorhuis en Lucas Nuchelmans. Met optredens van verschillende muziekgroepen met daarin buurtbewoners, waarvan ik Frank Malcorps en Henk van Beckum even wil noemen.
Filmkamers, een project van buurtbewoners Halina Witek en Marion Slotman, met daarbij een mime optreden van Marianne Vaags. En tot slot wil ik noemen de zomerbarbecue die zonder buurtbewoners Piet en Marja Coppens niet tot stand zou zijn gekomen. Alles is mogelijk gemaakt door buurtbewoners die gedreven zijn om iets van hun passie met anderen te delen en iets voor anderen te doen.
En, op de valreep naar het nieuwe jaar, nu dus de expositie van Ayad Al Zobadi, die, zonder mijn collega Emad Rammo, vriend van de kunstenaar, er niet zou zijn geweest. Het is nog een bescheiden aantal wapenfeiten. Maar gezien de hoeveelheid werk is het een bijzondere prestatie.

Die prestatie is neergezet door de initiatiefnemers van activiteiten en alle mensen die hun ondersteuning daarbij leveren. En dan denk ik aan het beheer van het gebouw , de verspreiding van Bergen Bulletin en flyers, het actueel houden van onze site, het opmaken van het buurtblad en ontwerpen van een huisstijl, etc..

Wij hopen dat we deze lijn voort kunnen zetten in het nieuwe jaar en dat we andere buurtbewoners en betrokkenen kunnen stimuleren om meer initiatieven te nemen en deze hier in het Cultureel Buurtcentrum vorm te geven.
Maar dat brengt me wel bij een paar problemen. Belangrijkste is het gebouw van het buurtcentrum. Begin van 2014 hebben we van de gemeente, de eigenaar van het gebouw, te horen gekregen dat het wordt verkocht. Wij mogen het kopen voor een bedrag ca. 4 ton, maar wel met maatschappelijke bestemming. Omdat wij als bestuur van mening zijn dat “stenen” belangrijk zijn om activiteiten te ontwikkelen zijn we op zoek gegaan naar geld. Maar gebleken is dat we daar niet uitkomen, omdat de financieringsvoorwaarden een gezonde exploitatie niet mogelijk maken, bij die investering en beperkingen. Eind van deze maand zullen wij aan de gemeente een voorstel doen wat wél mogelijk is. De verwachting is echter dat de gemeente hier geen medewerking aan wil verlenen, als zij het huidige beleid blijft volgen. Het financiële en politieke tij zit ons niet mee.

Een ander probleem is een open houding en wil tot samenwerking in de buurt. Er is afgelopen jaar een Buurtvereniging De Bergen opgericht, die in onze ogen geen samenwerking zoekt en geen interesse toont hoe wij tegen zaken aankijken. Gemeente en buurtvereniging hebben elkaar kennelijk wel gevonden want de jaarlijkse subsidie van de gemeente is geheel naar de buurtvereniging gegaan. In het verleden werd die subsidie voor een deel voor ons gereserveerd. Argument dat de gemeente gebruikt is dat wij als Stichting geen buurtbewoners vertegenwoordigen. Wat ons betreft onbegrijpelijk en onjuist, maar het is nu wel een feit dat we het moeten doen met onze eigen reserves. Omdat versnippering niet gunstig is hopen we dat oprechte interesse en waardering van elkaars activiteiten in de buurt terugkeert. De deur staat bij ons altijd open.

En nu verder: is de titel van deze toespraak.
Wij gaan door met onze activiteiten. Doel is plezier, contact zoeken met elkaar, ondersteuning bieden, je inzetten voor cultuur en laten boeien door cultuur, saamhorigheid scheppen. Op de wijze waarop wij dat de afgelopen jaren hebben gedaan, en op nieuwe manieren.

Wij hopen dit jaar mensen te ontmoeten waarmee wij samen nieuwe initiatieven kunnen ondernemen: ik denk daarbij bijvoorbeeld aan exposities en voorstellingen. Deze ruimte biedt daar alle mogelijkheden voor en is daarvoor beschikbaar. Ik zou zeggen meld je aan.

Hoe het met dit huis zal gaan? We wachten af.
Ik hoop dat ik u wat geprikkeld heb om na te denken over onze gemeenschappelijke toekomst. Graag horen wij van u wat u er van vindt en wat u wilt bijdragen.

Dan hef ik nu het glas, en wens u namens het bestuur een heel voorspoedig 2015!

Ignace Op de Macks
Voorzitter Stichting De Bergen