Nieuwjaarstoespraak 2017: En wat nu..!

Beste mensen,
Van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van Stichting De Bergen.
Het lijkt me goed om nog even de bestuursleden van onze Stichting De Bergen voor te stellen. Loes Drenthen, Rob van der Linden, Reinier Remmelink, Marion Slotman en Ben de Vries en ik zelf ben Ignace Op de Macks.

Een bijzondere bijeenkomst vandaag, want, voor de laatste keer in dit Buurtcentrum.

Zoals bekend zullen wij de sleutel aan de gemeente teruggeven op 1 februari. Daarmee komt een einde aan het gebruik voor allerlei activiteiten vanuit de buurt en daarbuiten. Het was een periode van ruim 30 jaar. Menig buurtvergadering is hier gehouden en veel culturele activiteiten zijn hier georganiseerd. Het is ons echter niet gelukt om het pand voor de buurt te behouden. En dat spijt ons zeer.

Maar laten we niet te lang stil staan bij wat nu onvermijdelijk is en even terugkijken op wat we vorig jaar hebben gedaan. Sinds dat we besloten om met onze activiteiten de culturele kwaliteiten van De Bergen te benadrukken, en het Buurtcentrum Cultureel Buurtcentrum te noemen, hebben we vorig jaar ingezet op de organisatie van een aantal exposities van kunstenaars. Ik zal ze even opnoemen:

Expositie ‘Met z’n tweeën’, Joke en Frans Visser – 28 maart
Op 28 maart, tweede Paasdag 2016, opende het Cultureel Buurtcentrum het expositiejaar 2016 met een tentoonstelling van schilderijen, waarvan een aantal een combinatie van keramiek en schilderwerk, en beelden van Joke Visser.

Expositie veteranenkunst 24 april
Bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) vond in het Cultureel Buurtcentrum De Bergen een eendaagse expositie plaats van werken van diverse Eindhovense (veteranen) kunstenaars. Schilderijen van Stef Fridael, Tijs Rooijakkers en Joost Verhagen. Foto’s van Maarten van Veen en digitale kunst van Frans Sommer.

Expositie  Gerrerde Abelmann – 28 en 29 mei en 2 en 3 juni
De expositie van Gerrerde Abelmann was een positieve verrassing door de diversiteit ervan: Gerrerde schildert, tekent en werkt met textiel (zijde). . “Ik heb periodes waarin ik gericht met een van die drie disciplines bezig ben, maar soms doe ik het ook door elkaar.” De verschillende kunstvormen onthullen ook een contrast.

Expositie ‘Verlaten Huizen’van fotograaf Toon Vieijra en schrijfster Paulien Bom- 18 en 19 juni
Het laat de eenvoud en schoonheid zien van het Noord-Hollandse plaatsje Zuiderwoude. De expositie, toont een dorp waar op veel plaatsen de tijd stil lijkt te hebben gestaan. Met foto’s van oude huisjes en winkeltjes rondom het duizend jaar oude kerkje. Veel ervan staan leeg na het vertrek of overlijden van de bejaarde bewoners.

Expositie Gabrielle Rosenbaum – 9 tot 19 september
Gabrielle is, zoals ze zelf zegt, een zondagsschilder. Volgens Gabrielle gebruikt ze iedere millimeter van het doek en zelfs het achteloze, verdwaalde gekleurde stipje, is met zorg neergezet. Haar bedoeling en haar hoop is dat een schilderij iets met de kijker doet, maar dat mag ook niets zijn. (Alhoewel ook dat iets is!)

Expositie 5 fotografen 1 en 2 oktober – Marjolein van den Hout (samensteller)
Cursisten van Marjolein werden door haar gestimuleerd om hun beste foto’s te exposeren.

Expositie ‘Kunst uit Oost-Europa’ – 5 t/m 20 november – Elly de Neef samensteller)
Bergenbewoonster en kunstliefhebber Elly de Neef heeft de expositie Kunst uit Oost-Europa samengesteld. Tijdens de tentoonstelling is toonaangevende kunst te bewonderen van een aantal kunstenaars. Elly de Neef heeft bij de expositie een belangrijke plaats ingeruimd voor de twaalf etsen van de uit Wit-Rusland afkomstige Sergei Balenok.

Het waren zes tentoonstellingen, waarbij opviel dat alle exposanten en samenstellers laaiend enthousiast waren over de geboden mogelijkheid om in een professionele ruimte en in een gastvrije sfeer te kunnen exposeren. Ook de bezoekers waren enthousiast. Daarmee kregen wij de bevestiging dat  we met onze keuze ons meer op cultuur te profileren een juiste keuze hadden gemaakt.

Als laatste opent komende zaterdag de expositie van Toon Ory, met de Expositie ‘En Passant… een kleine verwondering’. Zaterdag 7 (14-19 uur) en zondag 8 januari (11-17 uur).
Toon geeft op beide dagen om 15.00 uur een toelichting op zijn werk.
Toon Ory (69) laat een selectie zien van zijn Droedelkaarten en -pakketjes, tekeningen, schilderijen en 3D plastieken. Als voorproef ziet u aan de wanden van deze ruimte alvast zijn tekeningen.

De exposities waren niet mogelijk geweest zonder de zorgvuldige exploitatie van het Buurtcentrum en met de inzet van vrijwilligers (bijzondere dank aan Marga en Jacqueline) en de leden van ons vrijwilligersbestuur (bijzondere dank aan Reinier als penningmeester en Ben als dagelijks beheerder, en vooral Marion die de begeleiding van de exposanten voor haar rekening nam).

Want, de laatste jaren opereren we geheel op eigen kracht, zonder externe subsidie. En met de verhuur van ruimten konden we wat overhouden dat we in de organisatie van activiteiten en de uitgave van het Bergen Bulletin hebben kunnen inzetten.

Wat betreft het Bergen Bulletin wil ik in het bijzonder buurtbewoner Henk-Jan Drenthen danken voor zijn niet aflatende inzet voor de vormgeving en productie van dit meest professionele buurtblad van Eindhoven. En Loes en Stijn voor de distributie. U herkent hem wel, als hij 6 keer per jaar met zijn bezorgkar door de wijk trekt.

Ook Lucas Nuchelmans mogen we niet vergeten: zonder zijn journalistieke kwaliteiten, vlotte pen en nieuwszucht zou het Bulletin niet de grote kwaliteit hebben en de regelmaat waarin het uitkomt. Ik ben er trots op dat we in de buurt, al gedurende zo lange tijd, dit blad kunnen maken.

En voor degene die de historie van de buurt wil terugkijken en teruglezen, raad ik aan om ons digitale archief van het Bergen Bulletin te raadplegen. Het staat op onze site: stichtingdebergen.nl en biedt een schat aan informatie over onze buurtontwikkeling in de afgelopen jaren.

Beste mensen,
Samen hebben we ons de laatste jaren ingezet voor een vaste plek voor een groot aantal sociale en culturele activiteiten vanuit de buurt maar ook vaak van daarbuiten. Ik denk daarbij ook aan de jaarlijkse kunstkamers, waarbij kunstenaars uit de buurt, of met een band met de buurt, hun werk lieten zien. En ook de jaarlijkse buurtbarbecue in september, laatste keer georganiseerd met het jubilerende studentendispuut Iknoria aan de Grote Berg. Het was een bijdrage op ons eigen schaalniveau aan het sociale en culturele klimaat in onze stad en buurt.

Maar dit alles is niet langer mogelijk vanuit het Buurtcentrum. We zullen andere wegen moeten vinden om onze sociale en culturele behoeften vorm te geven. Daarover hebben we ons binnen het bestuur nog onvoldoende kunnen beraden. Eerst zullen we de praktische zaken moeten afwikkelen. En dat vraagt meer tijd dan ons lief is.

Het goede nieuws is dat we intussen gewoon door gaan met het uitbrengen van het Bergen Bulletin. In de loop van 2017 zullen we onze plannen voorbereiden en daarover in het Bergen Bulletin communiceren. Wij hopen dat u ons zult vinden, als u een idee heeft over hoe cultuur kan worden ingezet om de Bergen een fijne woon- en werkplek te laten zijn. We houden onze site actueel (met dank aan Rob die dit zeer nauwgezet en kundig doet) zodat u kunt zien hoever wij zijn met ons koersaanpassing. Mogen wij van u vernemen wat u ervan vindt? Dat kan met het emailadres, dat u daar kunt vinden. Maar u kunt ook op de koffie komen, bij mij thuis dan wel.

Laten we toosten op een nieuw begin, een heel actief en voorspoedig nieuwjaar, proost…

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
Stichting De Bergen
Cultureel Buurtcentrum De Bergen
Donderdag 5 januari 17.00 uur.
Uitgesproken door Ignace Op de Macks, voorzitter van Stichting De Bergen