Nieuwjaarstoespraak 2016: De Bergen bruist…

De Bergen bruist……

Niet alleen door de bubbels in uw glas, maar ook door de vele activiteiten die in de buurt worden georganiseerd.

De Stichting De Bergen legt zich daarbij toe op het beschikbaar houden van ruimte voor initiatieven uit de buurt en door zelf enkele activiteiten te organiseren, zoals het uitbrengen van het Bergen Bulletin, deze nieuwjaarsbijeenkomst, maar ook de buurtbarbecue en een aantal exposities.

Wat exposities betreft vormt de expositie van Loes Drenthen de aftrap voor dit jaar. Zij heeft bloemen gefotografeerd in het zo bloemrijke zuiden van Frankrijk. Maar wij willen veel meer werk gaan exposeren. In het ED hebben we daarvoor een artikel geplaatst, waarop enthousiast is gereageerd. Nu zijn we bezig om een en ander te organiseren.

Ook bij deze roepen we buurtbewoners op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Meld je aan bij het bestuur, of bij info@stichtingdebergen.nl.

Het bestuur heeft een werkplan gemaakt voor 2016, dat we binnenkort op onze site zullen publiceren. Kijk straks op www.stichtingdebergen.nl.

Zoals u weet wil de gemeente het pand afstoten. Wij zouden  het buurtcentrum graag voor de buurt behouden. Het is echter nog niet gelukt om financiering voor het pand te vinden. Dat neemt niet weg dat we onze zoektocht voortzetten. Ook in volgend jaar gaan onze verkenningen door.

Intussen wordt het pand intensief gebruikt. Op maatschappelijk  en kunstzinnig terrein, voor dans, voor beweging (Tai Chi), Yoga, allerlei cursussen, etc..

Met dit intensieve gebruik zijn we er afgelopen jaar in geslaagd om het gebouw met een positief exploitatiesaldo af te ronden. Dat komt natuurlijk ook omdat wij als vrijwilligersbestuur het beheer zelf uitvoeren. Daardoor kan het positieve saldo in de activiteiten worden geïnvesteerd en heeft iedereen daar profijt van.

De buurt bruist… Zoals jullie al gezien hebben is de stadstuin De Bergen vandaag ook van de partij. Het zou mooi zijn als hun plannen dit jaar voor een flink deel gerealiseerd worden. Ons steentje dat we willen bijdragen is gratis ruimte voor bijeenkomsten van deze groep beschikbaar te stellen. En de activiteit in het Bergen Bulletin actief te promoten. Ook de activiteiten van de Bewonersvereniging De Bergen willen we in het Bergen Bulletin meenemen.

Tenslotte wil ik de Off Limits voor hun verassingsoptreden bedanken. En natuurlijk ook de muziekgroep wil ik bedanken voor het opluisteren van deze middag.

Een heel actief en voorspoedig nieuwjaar, proost…

Speech uitgesproken op 17 januari 2016, door Ignace Op de Macks, voorzitter Stichting De Bergen.