Expositie Toon Ory 7 en 8 januari 2017

Foto’s: Rob van der Linden, Ignace Op de Macks, Rob Stork
Bekijk ook de video van de muzikale ‘droedels’ op 8 januari 2017 en de uitleg van Toon Ory. Klik hier om de video te bekijken.


OPENINGSWOORD BIJ TENTOONSTELLING TOON ORY

De droedelexpositie van Toon Ory op 7 en 8 januari in het Cultureel Buurtcentrum is de eerste maar ook tevens laatste tentoonstelling van 2017 in dit gebouw. Het buurtcentrum is door de gemeente verkocht aan projectontwikkelaars. Wat er precies met het gebouw gaat gebeuren is nog onduidelijk maar de sociaal-culturele functie die het gebouw heeft, verdwijnt. Het ziet er naar uit dat de wijk “De Bergen” langzamerhand verandert in een woon-en pretpark met veel horeca en dure woningen voornamelijk toegankelijk voor yuppen.

De definitieve sluiting van het cultuur- en buurtcentrum is illustratief voor een landelijke trend bij bewindsvoerders. Faciliteiten en subsidies voor kunstbevordering worden op een regenteske manier stopgezet. Vaak wordt hiervoor als argument aangehaald dat er te weinig ontwikkeling is in het werk van een instelling, gezelschap of persoon. Kennelijk worden die gedachten gevoed door het klassieke beeld dat echte kunst alleen dan kan ontstaan wanneer een kunstenaar eerst veel lijdt en vervolgens in totale armoede sterft. De dramatiek van Vincent van Gogh heeft dat bewijs immers geleverd. Als bewindspersoon kan je daarmee je geweten sussen.

Bewindvoerders zijn geen kunstenaars en weten waarschijnlijk niet dat twijfel en stagnatie in het scheppingsproces juist dwingen tot het stellen van een nieuwe vraag. Het vinden van een antwoord hierop geeft dan weer doorontwikkeling en vernieuwing in het werk. Kunstenaars zijn geen productiemedewerkers, het zijn mensen met vooral ideeën.

Toon Ory beeldend kunstenaar en maker van bewegingstheater durft zelfs de vraag achter de vraag te stellen in zijn werk. Kenmerkend  voor zijn werkproces is een onontkoombare drang tot scheppen. Opvallend voor het resultaat is de blijheid, beweging, ruimtelijkheid, kleur en poëzie.

Zijn droedeltekeningen en objecten dagen de toeschouwer uit om hierbij een eigen beleving en verhaal te hebben. Dat is juist wat kunst moet doen om een andere, minder gangbare, werkelijkheid duidelijk te maken. Een werkelijkheid die enkel bestaat uitexploitatiebelangen is daarom leeg.

Willem Verhoeven, tuin- en landschapsarchitect en “Bergenbewoner”.

Terug naar fotoalbums